SAJENJE SADNEGA DREVJA

  ČAS SAJENJA

 Sadne rastline sadimo oziroma presajamo tako kot ostale listopadne rastline zimskega mirovanja torej v obdobju, ko so brez listja. V naših klimatskih razmerah je to jeseni od konca oktobra, do konec aprila, ko rastline običajno pričnejo brsteti oz. zeleneti.Obdobje sajenja se zaradi niskih temperatur, zmrzali zemlje ali snežne oddeje lahko preko zime začasno prekine.

Kaj je bolje, jesensko ali spomladansko sajenje? Odgovor ni povsem enostaven saj ima vsako obdobje svoje prednosti in pomanklivosti: Jesensko sajenje ugodno vpliva na razvoj korenin. Rastline boljše prenesejo presajanje in prvo leto lepše odrastejo. Pomladansko sajenje pomeni, da se izognemo morebitnim ekstremno niskim zimskim temperaturam, ki bi lahko poškodovale ali uničile posajene rastline, ki so zaradi presajanja občutlivejše kot sicer. Pravtako se izognemo morebitnim poškodbam nastalih od škodlivcev (voluhar, divjad).

Kdaj torej ? Izogibamo se predvsem poznemu sajenju (april), saj imamo v maju že lahko visoke temperature, na katere pravkar posajene sadike niso pripravljene. Med sajenjem jeseni in zgodaj spomladi skoraj ni razlike, s tem da je sadne vrste primorskega področja. (kaki, aktinidija, smokve) zaradi nevarnosti zimskih poškodb priporočlivo saditi v času po končani zimi.

  KAJ SADIMO ? KJE SADIMO ?

 Sadimo sadne vrste, za katere sodimo, da bodo uspešno rasle in rodile na izbranem mestu. V kolikor ne poznamo območja se ozremo po okolici in če željena sadna vrsta raste oziroma rodi v bližinji okolici (naselju, gorici...) potem z veliko verjetnostjo pričakujemo, da bo ta sadna vrsta uspevala tudi pri nas. Upoštevamo končno velikost drevesa, katerega nameravamo posaditi in mu odmerimo primerno velik prostor- razdalja sajenja. V primeru, da je na novem sadilnem mestu rastlo staro sadno drevo po možnosti zamenjamo sadno vrsto ( za jablano ne sadimo ponovno jablane pač pa morda slivo...), v kolikor to ni možno nič zato, ob sajenju bo potrebno zamenjati v sadilno jamo čim več zemlje od drugod. Zelo pomembno je, da odstranimo čim več korenin dreves, katere smo pred sajenjem zamenjali.

  IZKOP SADILNE JAME

Velikost sadilne jame je odvisna od več dejavnikov: Večje sadne vrste (oreh,kostanj, češnja) večje jame. Slabša zemlja prav tako večje jame. V kolikor smo pred sajenjem površino zrigolali in pognojili si sadilne jame majhne.Povprečna sadilna jama:

 Premer jame, ki ima obliko kroga je okoli 1m. Globina jame je okoli 40 cm. Ob ročnem kopanju ločimo zgornjo plast (travno rušo) in spodnjo plast, katera v kolikor je preslaba odstranimo,ob sajenju jo bomo zamenjali z rodovitnejšo. V kolikor je možno pusimo izkopano jamo kak teden do sajenja odprto.

  SAJENJE

 - Prekopljemo dno jame in v kolikor nismo pretirani ekologi vkopljemo nekaj brezdušičnega mineralnega gnojila.

- V dno jame zapičimo kol, ob katerega bomo po sajenju privezali sadiko.

- Na dno jame zmečemo vrhjo plast- travno rušo, katero smo ob kopanju jame ločili. Tej ruši lahko primešamo nekaj mineralnega gnojila. (vse skupaj bomo porabili 0,5 do 1kg mineralnega-brezdušičnega gnojila za zasaditev ene rastline).

- Jamo zasipujemo z zemljo in ob tem večkrat ostavimo na dno sadiko, ter spremljamo višino cepljenega mesta oziroma mesto, do katerega je bila sadika posajena v drevesnici (običajno se lepo vidi po spremembi barve stebla), cepljeno mesto mora biti po sajenju nad nivojem roba jame.

- Ko smo z zasipavanjem dosegli željeno globino sajenja do kola vstavimo zaščitno košaro proti voluharju, v njo sadiko, kateri razporedimo korenine.

- Enakomerno zasipujemo jamo z dobro zemljo zuna mreže in znotraj. Blizu korenin naj bo čim lepša zemlja po potrebi obogatena z humusom za direktno sajenje.

- Zemljo sproti rahlo pohodimo.

- Zemljo v mreži napolnimodo 10-15cm pod vrhom, ko mrežo zgoraj stisnemo do debla in okoli debla stisnemo košček mreže, ki je bil priložen.

- Ob notranjem robu jame tik pred dodajanjem zadnjih cm zemlje razporedimo nikaj vil hlevskega gnoja ali nadomestila ter ga pokrijemo z zadnjo zemljo.

- Sadiko privežemo k opori, ter po potrebi zalijemo.

- V svoj dnevnik označimo sadilno mesto vpišemo sorto, podlago in datum sajenja.

 

Sajenje_sadnega_drevja_0003.jpg